Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg - NederlandClick on the photo to enlarge

Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk Tilburg
Rainbow Church / Sacraments Kerk TilburgGeschiedenis

Tussen 1931 en 1933 werd de kerk gebouwd op een belangrijke locatie, als visuele bekroning van de toen pas gerealiseerde Nieuwe Bosscheweg,
een van de belangrijkste uitvalswegen van de stad. De kerk was het middelpunt van de parochie Armhoef in Tilburg en een herkenningspunt voor de wijk
Armhoefse Akkers, die eveneens in de jaren '20 en 30 rond de Ringbaan Oost werd gebouwd. Het is een van de schaarse wijken in de stad die nog in min of meer oorspronkelijke staat zijn. Tijdens de tweede wereldoorlog, vlak voor de bevrijding, werd de kerk en de omliggende wijk zwaar beschadigd door vele bombardementen. In 1992 werd de torenspits verwijderd, ondanks protest van buurtbewoners en enkele leden uit de gemeenteraad. De torenspits zou in slechte staat verkeren en mogelijk een gevaar voor omwonenden, mocht bij een storm de spits - of onderdelen ervan - vallen. Mede op initiatief van oud-burgemeester van Tilburg Henk Letschert werd een actie gehouden voor een vervangende spits en werd er door buurtbewoners geld ingezameld. Het bisdom en kerkbestuur weigerden de bijdrage en wilden niets weten van vervanging van de torenspits. Het was de eerste aanwijzing dat de kerk in de ogen van het bisdom hoe dan ook gesloten moest worden, hoewel er sprake was van een levendige parochie, met een kerkgebouw in goede staat. In 2005, na felle protesten van parochianen en wijkbewoners, was het inderdaad zover en werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Het gebouw zou worden gesloopt om plaats te maken voor de plannen van een projectontwikkelaar die er een 60 meter hoge woontoren wilde plaatsen. Onder aanhoudende bezwaren van de wijk werd dat voorkomen. In 2006 deed de Heemkundekring van Tilburg een aanvraag om de kerk een monumentenstatus te verlenen. Dat mede omdat een vrijwel identiek zusterkerk van architect Van Beek een rijksmonument is. Lopende de procedure mocht de kerk niet gesloopt of verbouwd worden. Na jarenlange pogingen om de kerk een gemeentelijk, dan wel een rijksmonument te maken, besloot uiteindelijk de Raad van State dat een dergelijke status op formele gronden niet verleend hoefde te worden. Tegelijkertijd werden vanuit de gemeente Tilburg, buurtbewoners en ook een uitzendbureau SBA Euro verschillende suggesties gedaan, dan wel plannen ingediend. Een van de plannen was afkomstig SBA Euro en beoogde om de kerk te heropenen ten behoeve van hun Poolse arbeidskrachten. Andere plannen betroffen een gezondheidscentrum of een combinatie van woon- en buurtvoorzieningen. Alle plannen werden door het bisdom verworpen, dat alleen wenst mee te werken aan herbestemming als er sprake is van een monument.