Waterloopkundig Laboratorium - MarknesseClick on the photo to enlarge

Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse
Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - Marknesse Waterloopkundig Laboratorium - MarknesseHet Waterloopkundig Laboratorium is een wetenschappelijk instituut in Nederland.
In 1933 werd de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium opgericht, ressorterend onder de minister van Waterstaat.
Van 1927, toen er al een bescheiden begin was gemaakt met een waterbouwkundig laboratorium in de kelder van het gebouw voor weg- en waterbouwkunde,
tot 1960 was Prof. Johannes Theodoor Thijsse (1893-1984) hoofd van de laboratorium.
Het laboratorium is altijd in Delft gevestigd geweest, aanvankelijk in de binnenstad van Delft, tegenwoordig op een terrein bij de TU Delft aan de Schie ten zuiden van de stad.
Er is ook lange tijd een grote vestiging genaamd "de Voorst" in de Noordoostpolder geweest, hoofdzakelijk vanwege schaalmodellen.
In het buitenland staat het Waterloopkundig Laboratorium (WL) bekend als WL | Delft Hydraulics. Het WL is een Groot Technologisch Instituut (GTI).

Per 1 januari 2008 zal het Waterloopkundig Laboratorium verdwijnen en opgaan in de nieuwe stichting Deltares.
Deltares wordt een internationaal toonaangevend instituut met kennis op het terrein van waterbeheer en bouwen in deltagebieden.
Deltares gaat zich onder meer richten op integraal waterbeheer, waterveiligheid, waterbouw en het beheer en onderhoud van waterbouwkundige werken, grondwater, bodembeheer, geologie, benutting van de ondiepe ondergrond en ruimtelijke inpassing van infrastructuur en waterwerken.

Aanvullende informatie:

Het Waterloopkundig lab ligt in het Waterloopbos dat is aangelegd in 1944 en daarmee is het, samen met het Voorsterbos , het oudste bos van Flevoland.
In 1952 droeg de Rijksoverheid het Waterloopbos over aan het Waterloopkundig Laboratorium.
In dit onderzoeksinstituut testten wetenschappers van het Waterkundig Laboratorium in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw uit hoe allerlei bouwwerken in het (bewegende) water werkten en stand hielden.
Bij elke opdracht werd een proefopstelling op schaal in het bos gebouwd.
Zo zijn in het Waterloopbos de Deltawerken en de havens van Lagos, Rotterdam en Vlissingen berekend en ontworpen.
Maar ook bij het ontwerpen van een tientallen kilometers lange zeewerende dijk in Coronie (Suriname) is het Waterloopkundig lab betrokken geweest en heeft de precieze positie bepaald waar de dijk moet komen te liggen.
Met behulp van stuwen, dammen en overlaten bootsten ingenieurs de werkelijkheid na.
Als de onderzoekers klaar waren met hun studie, lieten ze de proefopstelling gewoon in het bos achter.
De natuur greep daarop volop haar kansen, goten en geulen, dammen en stuwen raakten weelderig begroeid met allerlei soorten planten.
Het Waterloopbos ligt in de polder en dus laag, het water buiten de polder is 5 meter hoger dan de bodem van de polder.
Dat was handig voor het Waterloopkundig Laboratorium, zij maakten in en om het Waterloopbos kanalen en sloten om water uit het 5 meter hoger liggende Randmeer aan te voeren wat zij dan weer gebruikten om de nagebouwde havens en stuwdammen uit te proberen.
Met de komst van de computer werden de schaalmodellen in het bos overbodig en eind jaren 90 werd  het waterloopkiundig lab dan ook verlaten.
In 2004 werd het bos met de proefopstellingen overgedragen aan Natuurmonumenten dat de oude opstellingen verder laat begroeien.  
Er is een wandeling van 2 uur door het bos uitgezet langs diverse proefopstellingen.
Bij elke opstelling staat een bord met daarop de beschrijving waar het voor gediend heeft, tevens staat er informatie over voorkomende dieren in het bos.
Het lab is echter gesloopt in 2010 en meer dan een lege vlakte is er niet meer.